Accommodations

Nights 1-3 - Tokyo

Park Hotel Tokyo

Shiodome Media Tower 1-7-1 

Higashi Shimbashi

Minato-ku Tokyo Tokyo-to

Night 4 - Hakone (Mt. Fuji)

Traditional Ryokan. Ichinoyu Honkan

90 Tonosawa, Hakone-Machi

-OR-

Suzukinohara Ichinoyu Bekkan 

817-77 Sengokuhara, Hakone- Kanagawa

Nights 5-7 - Kyoto

Hotel Vischio Kyoto

44-1, Kamitonoda-cho, Higashikujo, Minami-ku,

Kyoto City, Kyoto Prefecture 

*IMPORTANT: Accommodations are subject to change based on availability